การเปลี่ยนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า 
นโยบายการเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ไม่สามารถคืนสินค้าได้

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า หากเกิน 7 วันทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า
  2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า คือ เปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทนชนิดเดิม
  3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า คือ สภาพสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม , แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ ต้องไม่เสียหาย และ ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาด้วยทุกครั้ง
  4. ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ ค่าจัดส่งสินค้า ให้กับทางร้าน
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ หลังจากได้รับสินค้าคืน ภายใน 3 วัน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้